Page 5 - merged
P. 5
OCHTEND IN DE BIESCHBOS >

De Biesbosch of Biesbos is de
benaming voor een aantal
riviereilanden en zand­ en
slikplaten in de Nederlandse
provincies Noord­Brabant en
Zuid­Holland, gelegen tussen
de rivieren Boven­Merwede en
Amer en doorsneden door de
kunstmatige rivier de Nieuwe
Merwede. Het is een
zoetwatergetijdengebied met
kreken en wilgenvloedbossen.
Aan oostzijde wordt het
begrensd door het Land van
Heusden en Altena. Het kan
worden onderverdeeld in de
Brabantse Biesbosch en de
Hollandse Biesbosch, waarbij
de laatste weer bestaat uit de
Sliedrechtse Biesbosch en de
Dordtse Biesbosch.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10